Vũ Quang Hùng

  1. Trang chủ
  2. Danh sách tác giả
  3. Vũ Quang Hùng
Vũ Quang Hùng

Số cuốn sách: 1

Vũ Quang Hùng làm báo từ rất sớm, lúc mới 19 tuổi ở Sài Gòn (1964), từng là chủ bút tạp chí Chân Lý (của phong trào sinh viên - học sinh chống chế độ Sài Gòn), sau đó có cộng tác với các báo Tia Sáng, Điện Tín (trước năm 1975 ở miền Nam). Ông tham gia cách mạng và từng bị chế độ cũ đày đi Côn Đảo từ năm 1973 đến tận ngày đất nước thống nhất.