William Fergus Martin

  1. Trang chủ
  2. Danh sách tác giả
  3. William Fergus Martin
William Fergus Martin

Số cuốn sách: 1

William Fergus Martin là một tác giả, diễn giả và lãnh đạo trong việc đào tạo giúp mọi người trao quyền cho chính mình. Ông là người Scotland và kết hôn với một phụ nữ Nhật Bản. Ông đã đi khắp thế giới. Tác phẩm của ông ảnh hưởng và được đánh giá cao trong những thách thức phổ biến mà người dân phải đối mặt ở khắp mọi nơi trên thế giới. William sẵn sàng viết bài riêng biệt, cung cấp cho các cuộc đàm phán và thực hiện các cuộc hội thảo, đặc biệt là chủ đề về sự tha thứ. Ông thích sử dụng kinh nghiệm của mình bằng văn bản và trong đào tạo, đã đạt được trong lĩnh vực máy tính, để giúp mọi người học cách tha thứ. Liên hệ với ông qua nhà xuất bản của mình: Findhorn Press, findhornpress.com