Yuko Sugahara

  1. Trang chủ
  2. Danh sách tác giả
  3. Yuko Sugahara
Yuko Sugahara

Số cuốn sách: 1

Tác giả Sugahara cũng giữ vai trò là một người mẹ, đồng thời là người đã có kinh nghiệm mười mấy năm làm công tác tư vấn cho hàng vạn cha mẹ Nhật về rèn luyện kỹ năng sống và nhân sách cho trẻ.